ႏွလံုးေသြးေၾကာလမ္းလႊဲခြဲစိတ္ကုသမႈ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

သင့္တြင္ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါရွိသည္ ဆိုလွ်င္ သင့္ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားသည္ မာၿပီး၊ က်ဥ္းေနပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ သင့္ေနထိုင္မႈပံုစံကို ေျပာင္းလဲလုိက္ျခင္းႏွင့္ေဆးျဖင့္ ကုသျခင္းတို႔က ေရာဂါကို မသက္သာေစလွ်င္ သင့္ဆရာ၀န္က ႏွလံုးေသြးေၾကာလမ္းလႊဲခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္ သင့္ကို အၾကံေပးပါလိမ့္မည္။

Bypass သည္လည္း ျပန္ပိတ္သြားႏိုင္ပါေသးသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ထိုသို႔ျပန္ပိတ္ျခင္းသည္ ခြဲစိတ္ၿပီး ေနာက္ ဆယ္ႏွစ္ခန္႔ ၾကာေသာအခါ ခြဲစိတ္ထားသည့္ လူနာ၏ ၁၀%တြင္ ျဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

  1. ႏွလံုးေၾကာင့္ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္းကို ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ မသက္သာသူမ်ား
  2. ေဘာလံုးျဖင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္မေျပသည့္သူမ်ား
  3. ႏွလံုးေသြးေၾကာခ်ဲ႕ထားဖူးၿပီး ေသြးေၾကာျပန္က်ဥ္းသြားသူမ်ား
  4. ဘယ္ဘက္အဓိက ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္းသူမ်ား (ေရာဂါလကၡဏာ ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ယခုခြဲစိတ္မႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ အသက္ပိုရွည္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာသူမ်ား)

Bypass surgery ကို ေအာက္ပါ အေျခအေနမ်ားရွိလွ်င္လုပ္ေဆာင္ပါသည္။

  1. ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားအလြန္က်ဥ္းၿပီး ႏွလံုးၾကြက္သားမ်ားကို ေသြးေရာက္ရွိမႈအလြန္နည္းေနသျဖင့္ ဆိုရြားေသာ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း ခံစားေနရသူမ်ား (ေဆးေပးျခင္းျဖင့္ မသက္သာေသာအခါ) (သို႔) ႏွလံုးေသြးေၾကာ မ်ားစြာတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ပိတ္ေသာအခါ။
  2. ႏွလံုးေသြးေၾကာမ်ားစြာပိတ္ေနၿပီး ႏွလံုး၏အဓိကညွစ္ေပးေသာ အခန္းျဖစ္သည့္ left ventricle ေကာင္းေကာင္းအလုပ္ မလုပ္ေတာ့သည့္အခါ။
  3. ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ေနသည့္ အေျခအေနသည္ ေဘာလံုးျဖင့္ ေသြးေၾကာခ်ဲ႕ျခင္းျဖင့္ ကုသ၍မရႏိုင္သည့္အခါ (သို႔) ယခင္က ေသြးေၾကာခ်ဲ႕ထားဖူးၿပီး ေသြးေၾကာျပန္က်ဥ္းျခင္းျဖစ္သည့္အခါ။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

Coronary Artery Bypass surgery ႏွလံုးေသြးေၾကာလမ္းလႊဲ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းသည္ ႏွလံုးေသြးေၾကာပိတ္ ေရာဂါအတြက္ အလြန္အေရးၾကီးေသာ ကုသမႈျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏွလံုးေရာဂါကို လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းေစသည့္ ကုသမႈ မဟုတ္ပါ။ ခြဲစိတ္ကုသမႈေၾကာင့္ ခံစားေနရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား သက္သာသြားၿပီး အသက္ရွည္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ ္ႏွလံုးေရာဂါကို ဖယ္ရွားလိုက္သည္ မဟုတ္ပါ။

လူနာအေနျဖင့္ မိမိ၏ႏွလံုးေရာဂါကို ဆရာ၀န္ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ေလ့က်င့္ခန္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေနထိုင္မႈပံုစံတို႔ကို လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူနာသည္ မိမိ၏ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ပံုမွန္ျပသသင့္ၿပီး ႏွလံုးကို ထိခုိက္ေစေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား ဥပမာ- ေသြးထဲရွိ ကိုလက္စထေရာ အနည္းအမ်ား၊ ေသြးေပါင္ခ်ိန္၊ ဆီးခ်ိဳတက္ေနျခင္းရွိမရွိ တို႔ကို အနည္းဆံုး တစ္ႏွစ္တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးၾကည့္သင့္ၿပီး မိမိ၏ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ အေျခအေနကို စစ္ေဆးသင့္ပါသည္။

One Response to ႏွလံုးေသြးေၾကာလမ္းလႊဲခြဲစိတ္ကုသမႈ (အက်ဥ္းခ်ဳပ္)

  1. Pingback: Online casino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>